Чи можуть вас звільнити?

У трудовому законодавстві не передбачено такої підстави для звільнення, як війна. Якщо працівник не виходить на зв’язок або місце перебування його невідомо, роботодавець може це класифікувати як неявку на роботу.

Державна служба України з питань праці наполегливо рекомендує не вважати таку неявку прогулом та не звільняти таких працівників. Але поки це є лише рекомендація, тобто за її порушення до роботодавця не можливо застосувати санкції. Проте, якщо таке відбулося, працівник може  оскаржити в суді таке звільнення.

Як оформити свою відсутність на роботі?

Якщо працівник своєчасно повідомив роботодавця про зміну свого місця перебування у зв’язку з війною, роботодавець може запропонувати такому працівнику наступні дії:

1) взяти одну з відпусток, передбачених законодавством (щорічну, додаткову, відпустку без збереження заро­бітної плати);

2) оформити дистанційну або надомну роботу, чи гнучкий режим робочого часу.

Що таке дистанційна та надомна робота?

Дистанційна робота – це форма організації праці, коли людина працює поза офісом з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. В такому разі працівник самостійно визначає робоче місце.

Надомна робота – форма організації праці, за якою роботу виконує працівник за місцем його проживання або в інших приміщеннях, де буде наявний доступ до всього для виконання роботи поза виробничими чи робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації.

Що таке гнучкий режим робочого часу? 

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, за якою допускається встановлення іншого режиму роботи, ніж зазначений у правилах внутрішнього трудового розпорядку. Застосування гнучкого режиму робочого часу не впливає на нормування та оплату праці працівників, порядок нарахування та розмір доплат, премій, не надає пільг при обчислення стажу роботи тощо.

Гнучким може бути робочий день, тиждень, місяць. Проте, навіть в умовах гнучкого робочого часу тривалість зміни не може перевищувати 12 годин на добу. Максимальна сумарна тривалість робочого часу на добу для жінок з дітьми повинна не перевищувати 10 годин. На час війни гнучкий режим робочого часу може встановлюватися розпорядженням власника або уповноваженим органом. Працівник повинен ознайомитися з таким документом протягом двох днів з дня його прийняття, але до запровадження гнучкого режиму робочого часу. У такому разі норми щодо істотної зміни умов праці не застосовуються.

Нагадуємо, якщо працівник підлягає мобілізації, то закон гарантує збереження його робочого місця та середнього заробітку.

І наостанок. Робота в тилу є критично важливою для фронту. Повертайтеся до робочих місць. Шукайте можливість застосувати свої знання та вміння на новому місці свого перебування. Цим ми забезпечуємо обороноздатність нашої країни та допомагаємо нашим чоловікам та  дітям, які боронять нашу Батьківщину.

Все буде Україна!

Світлана Мартиненко, адвокат

Якщо у Вас виникли додаткові питання по цій темі,  або будь-які інші юридичні питання, Ви можете звернутися за телефоном 067 441 26 27.