Щоквартально служба пробації проводить  робочі зустрічі з керівниками підпри­ємств комунальної вла­с­ності Татарбунарської об’єднаної територіальної громади, з питання гро­мад­ських робіт.  Під час та­ких зустрічей ми обговорюємо порядок та можливість виконання порушниками громадських робіт на заздалегідь визначених об’єктах громадою, обговорюємо практичні поради щодо реалізації законодавства у даному напрямку.  

Виконують громадські роботи правопорушники у вільний від роботи або навчання час за місцем проживання, але головною умовою при цьому є можливість і необхідність відбувати покарання на призначений тер­мін. Обов’язково об’єкт, на якому буде працювати ця особа, має бути в межах населеного пункту, де вона зареєстрована або з якого може щоденно повертатись до місця свого постійного проживання.

Вид робіт визначає територіальна громада залежно від потреб регіону. Вказівка закону на те, що роботи повинні бути суспільно корисними, означає, що вони виконуються на користь певної громади, суспільства. На практиці в переважній біль­шості такі роботи неква­ліфіковані, і залучають ту­ди, де щоденно не вистачає робочих рук. Це може бути догляд, допомога особам похилого віку,  при­бирання вулиць, скве­рів, парків, майданів, висаджування дерев і квітів, ремонтування і фарбування будівель, спор­тив­них і дитячих майданчиків, благоустрій населених пун­ктів, інші дрібні будівельні роботи, тобто виконання необхідних для міста, селища, громади повсякденних справ, за умови, що вони не пов’язані зі шкід­ливими умовами праці та ризиком для життя і здоров’я.

Безоплатність громадських робіт означає, що за їх виконання особа не одержує оплати, компенсуючи своєю працею заподіяну шкоду суспільству. Так, під час робочої зустрічі ще раз з‘ясовуємо, що користь від таких робіт суспільству є очевидною. 

Так, протягом 2022 року на виконання до органу пробації надійшли 25 рішень щодо громадських робіт, більшість з них виконувались порушниками та підприємством КП «Бесарабія». Але КП «Водопостачальник» та Управління майном комунальної власності теж приймають таких осіб, надаючи порушникам посильну, але  потрібну роботу у впорядкуванні території міста.

Під час  виконання громадських робіт відбуваються різні цікаві випадки. Так, трапляється поява у нетверезому стані порушника, несумлінне виконання або відмова від запропонованої роботи.  Але у такому випадку, особою, яка проводить інструктаж на робочому місці, або особою яка здійснює контроль за відпрацюванням  громадських робіт безпосередньо на об’єкті категорично не допускається порушник. Тому що у разі ушкодження здоров’я під час виконання громадських робіт відшкодування шкоди засудженому (порушнику) здійснюють відповідно до законодавства про страхування від нещасного випадку.

Такі та інші питання розглядаються,  обговорюються, що сприяє правильному і ефективному застосуванню громадських робіт на практиці. Іноді вирішуються питання щодо ухилення від відбування громадських робіт спільно з порушником, з‘ясовуючи його мотивацію щодо подальшого відбування громадських робіт або бажання в інший більш впливовий спосіб довести порушнику його провину. Так, існують випадки, заміни невідбутої частини громадських робіт арештом, але розуміння невідворотності рішення суду і небажання усугубити власне становище, швидко дисциплінує порушників

Алла Мукієнко, начальник відділу пробації