Відповідно до  Закону  України  «Про місцеве самоврядування  в Україні»  на ваш розгляд виноситься звіт про роботу виконавчих органів Татарбунарської міської територіальної громади  за  9 місяців 2021 року.

Відразу хочу підкреслити важливий факт: 2021 рік, який вже йде до свого завершення, став для  Татарбунарської міської ради наступним етапом продовження постійної системної діяльності  в рамках поточного економічно-соціального та культурно-гуманітарного розвитку місцевої території. 

Разом з тим,  цей рік був особливим для нас, оскільки  дав старт новим умовам розвитку та діяльності новій команді міської ради на кількох рівнях: передусім це новообраний в жовтні минулого року депутатський корпус, новий склад  виконавчого комітету, оновлений апарат міської ради, збільшена адміністративна структура міської ради та, найголовніше, функціонування всіх сфер місцевої життєдіяльності в умовах збільшеної громади.  Згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 720–р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад  Одеської області» із 8-ми місцевих рад (Татарбунарської, Струмківської, Глибоківської, Баштанівської, Борисівської, Дмитрівської,  Білоліської та Нерушайської) була утворена Татарбунарська міська терито­ріальна громада, яка  відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807– IX «Про утворення та ліквідацію районів» увійшла до складу Білгород-Дністровського району.

Продовжуючи здійснення  державної політики у сфері децентра­лізації влади, Татарбунарська міська рада рішеннями  1-ї сесії  від 03 грудня 2020 року №11–VIII  та 14 сесії від 10 вересня 2021 року  №516–VIII  утворила сім старостинських округів та затвердила їх старост. Також на основі ряду рішень, прийнятих Татарбунарською міською радою протягом зазначеного періоду, був здійснений процес передачі у комунальну власність Татарбунарської міської ради  рухомого та нерухомого майна спільної власності територіальних громад району, управління якою здійснювала після припинення Татарбунарської районної ради  Білгород-Дністровська районна рада. Згідно цього Татарбунарська міська рада вступила в права засновника  всіх бюджетних закладів освіти, медицини та культури, які розташовані на території  Татарбунарської ОТГ та відповідно прийняла  їх у  свою комунальну власність. Всі ці нові  адміністративно–структурні та територіальні зміни, що відбулися внаслідок децентралізації в Україні,  вплинули на загальний місцевий розвиток. 

З метою виконання нових завдань, поставлених перед органами місцевого самоврядування в умовах децентралізації, підвищення рівня управлінської діяльності та якості управлінських рішень, у виконавчих органах Татарбунарської міської ради були проведені зміни в кадровій політиці.  Створено ряд нових відділів та залучено до роботи в них  досвідчених фахівців.

В грудні минулого року був сформований новий виконавчий комітет, до складу якого увійшли всі старости старостинських  округів Татарбунарської громади  та керівництво міської ради. З грудня  2020 року по листопад  нинішнього року члени виконавчого комітету провели 21 засідання (з них 9 позачергових). Прийнято 297 рішень з різноманітних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку нашої  громади. Основним критерієм в спільній роботі виконавчого комітету, апарату міської ради та її структурних підрозділів стало поєднання зусиль в питаннях збереження місцевої соціально-економічної інфраструктури та забезпечення стабільної  життєдіяльності  Татарбунарської  громади  в основних її сферах. 

Пріоритети діяльності виконавчих органів Татарбунарської міської ради  протягом звітного періоду визначалися Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Татарбунарської громади на 2021рік та  головним фінансовим планом дій: бюджетом Татарбунарської територіальної громади на 2021 рік.

Фінансово-бюджетна політика

Головною характеристикою фінансово-бюджетної політики Татарбунарської міської ради за 11 місяців 2021 року являється виконання місцевого бюджету відповідно до планових призначень. 

Дохідна частина бюджету за цей період склала 213 867,9 тис. грн, в тому числі  трансферти  117 245,9 тис. грн. До загального фонду бюджету надійшло – 201 838,2 тис. грн, в тому числі трансферти113 088,6тис.грн. До  спеціального фонду – 12 029,7 тис. грн, в тому числі трансферти 4 157,3 тис. грн.

Основними бюджетоутворюючими податками і платежами протягом  зазначеного періоду залишалися:

–         податок та збір на доходи  фізичних осіб – 40 860,5 тис. грн або 103,4% відносно планових призначень;

–         єдиний податок з юридичних, фізичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників – 22 546,3 тис. грн або 106,3%;

–         земельний податок та орендна плата – 17 776,4 тис. грн або 101,6%;

–         внутрішні податки на товари та послуги (акцизнийподаток) 5 630,5 тис. грн або 105,6%;

–         плата за надання адміністративних послуг  (адміністративний збір) – 634,1 тис. грн або 102,9%.

Трансферти, в сумі 117 245,9 тис. грн,  надійшли до загального та спеціального фондів міського бюджету  у вигляді :

–         базової дотації з державного бюджету в сумі 18 806,7 тис. грн, або 100,0% до плану;

–         дотації   з   місцевого   бюджету  на  здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров‘я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету  в сумі 4 182,3 тис. грн, або 100,0%.;

–         субвенції з державного бюджету –  83 786,5 тис. грн:

  •  на здійснення заходів щодо соціально-економічного  розвитку окремих територій –13 722,0 тис. грн або 100,0%.;
  •  освітня субвенція – 70 064,5 тис. грн або 100,0%;

–         субвенції з місцевого бюджету – 7 991,0 тис. грн:

  • на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 584,0 тис. грн, або 100,0%;
  • на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету – 363,3 тис. грн або 100,0%;
  • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з держбюджету 1 052,6 тис. грн;
  •   на виконання інвестиційних проектів – 4 157,3 тис. грн;
  •   на придбання житла та приміщень для забезпечення житлом дітей-сиріт – 833,8 тис. грн.

Інші субвенції надійшли до загального фонду бюджету в сумі 2 479,3  тис. грн, або 99,0% до уточненого плану на період, в тому числі з бюджету Дивізійської сільської ради 1 283,1 тис. грн, з бюджету Лиманської сільської ради 1 160,2 тис. грн, з бюджету Тузлівської сільської ради 36,0 тис. грн на вирішення питань у сфері освіти та культури.

Виконання по видаткам (загальний фонд бюджету) за 11 місяців 2021 року  склало 171 765,9 тис. грн, що становить   91,7%  від затвердженого плану за  пройдений період.

Із загального обсягу видатків витрати склали на:

заклади освіти: 121 752,2 тис. грн (з них: дошкільні заклади – 25 817,2 тис. грн та загальноосвітні школи – 85 263,3 тис. грн);

заклади  охорони здоров‘я (оплата енергоносіїв) – 2 719,9 тис. грн;

організація благоустрою населених пунктів – 12 439,9 тис. грн;

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 3 029,4 тис. грн.;

підтримка розвитку спорту –  3 706,6 тис. грн;

розвиток культури і мистецтва –  8 965,1  тис. грн;

соціальний захист населення: 2 902,8 тис. грн;

оздоровлення та відпочинок дітей: 1 390,4 тис. грн.

 ДОХОДИ факт за 10 міс.2021 р.ВИДАТКИ разом видатків  (10 міс 2021 р.)Різниця між надходженням коштів та використанням коштів
Татарбунари38 341,734271,04070,7
Баштанівка2 875,12 739,3135,8
Білолісся9 583,95 875,13 708,9
Борисівка3 130,94 377,3-1 246,4
Глибоке1 620,42 815,0-1 194,7
Дельжилер7 355,37 070,4284,8
Нерушай4 441,23 814,0627,2
Струмок6 302,24 801,41 500,8

Житлово-комунальне господарство

Протягом звітного періоду Татарбунарська міська рада продовжувала зрушення поточних питань розвитку у сфері житлово-комунального господарства, безпосередньо у двох складових його галузях: водопровідно-каналізаційному господарстві та сфері благоустрою населених пунктів Татарбунарської громади.

Як ви знаєте, у нас розширилася база підприємств, які  здійснюють ці комунальні послуги: в рамках процесу створення Татарбунарської  міської територіальної громади та згідно рішень 5-ї позачергової  сесії міської ради від  12 січня 2021 року Татарбунарська міська рада вступила в права засновника комунальних під­приємств «Струмочок» (с.  Струмок), «Джерело Білолісся» (с. Білолісся»), «Дмитрівка» (с. Дельжилер) та «Джерело Святої Покрови» (с. Баштанівка). Протягом звітного періоду продовжували свою стабільну діяльність і міські комунальні служби «Водопостачальник», «Бессарабія» та Управління майном комунальної власності та благоустрою міської ради.

В сфері водопровідно-каналізаційного господарства за 11 місяців поточного року було зроблено:

–         заміна водопровідних ліній на вулицях Князєва, Чкалова, Мічуріна, Барінова, 5 грудня, Кооперативна (частково), Одеська, Лазорівська, м.Татарбунари;

–         капітальний ремонт водогону вулиці Горького;

–         встановлено водоміри на с. Струмок та с. Спаське;

–         встановлення насосу на  КНС-2;

–         заміна насосів в селах Борисівка, Глибоке, Нова Олексіївка;

–         розчистку водовідвідних каналів вздовж комунальних доріг вулиць Армійська та Василя Тура в місті Татарбунари;

–         розчищення та поглиблення водовідвідного каналу по вулиці Галузинського в селі Білолісся;

–         поточний ремонт водопроводу по вулиці  Галузинського в селі Білолісся;

–         поточні ремонти водопроводів по вулицям Перемоги, Гагаріна, Нова, Сільска, Курчатова та ін.  с. Дельжилер;

–         частковий ремонт артсвердловин по вул. Сонячна та Вишнева в селі Білолісся;

В сфері благоустрою населених пунктів Татарбунарської громади:

–         виконано поточний та капітальний ремонт тротуарних доріжок, встановлення тротуарної плитки вздовж вулиць Тура (біля сільськогосподарського ринку), Чкалова, Колісніченко (частково), Мічуріна, Горького (за рахунок субвенції з державного бюджету, отриманої за сприяння народного депутата О.Ткаченка), Трудова (за рахунок субвенції з обласного бюджету за сприяння депутата місцевої ради В. Гажийського), 23 серпня та в міському парку ім. Татарбунарського повстання;

–         заплановано з демонтованої плитки ремонти тротуарних доріжок вздовж вулиць Ізмаїльська та Дністровська, а також доріжки між вулицями Барінова та Князєва біля стадіону;

–         виконано поточний ремонт тротуарної доріжки, встановленнялавок та ліхтарів освітлення в парку по вулиці Сільська в селі Дельжилер – 217,3 тис. грн;

–         проведено благоустрій території кладовища за межами міста Татарбунари шляхом вирівнювання ґрунтових проїздів та поточний ремонт площі кладовища в місті Татарбунари (271 кв. м).

–         догляд та утримання об’єктів благоустрою (парки, сквери, пам’ятники, тротуарні доріжки, центральні вулиці);

–         очищення, збір та вивезення сміття, побілка дерев, покіс трави, видалення сухостійних та аварійних дерев, проведення обрізки дерев, догляд за зеленими насадженнями;

–         проводилася робота із озеленення  парків, скверів, стадіонів та інших територій: в цілому, було придбано та висаджено 1225 саджанців: 800 деревовидної ліщини (ведмежий горіх), 250 грецьких горіхів, 100 саджанців глоду, 60 дерев павловнії, 15 тополів;

–         в зимовий період розчистка тротуарів та інших пішохідних зон від снігу, посипання протиожеледними матеріалами;

–         у всіх населених пунктах здійснювалася робота із розчищення та ліквідації сміттєзвалищ, були встановлені  інформаційні щити із попередженнями про відповідальність за висипання відходів в неустановлених місцях.

Користуючись нагодою, хочу висловити подяку всім підприємцям, установам та мешканцям, які брали участь в укладанні тротуарної плитки на вулиці Горького та на інших вулицях громади.

В напрямку покращення вуличного освітлення:

–         в селах Дельжилер, Нерушай, Борисівка проведені роботи із заміни алюмінієвого проводу на кабель СІП. Всього було замінено більше 4,5 км кабелю;

–         в місті Татарбунари проведені роботи із заміни алюмінієвого проводу на кабель СІП. Всього було замінено 960 м кабелю;

–         проведено заміну датчиків у селах Глибоке та Дельжилер;

–         здійснено технічне обслуговування та утримання в належному стані систем вуличного освітлення по вул. Центральна та в парковій зоні міста Татарбунари;

–         розроблені проєктно-кошторисні документації для монтажу освітлення вулиць Перемоги с. Струмок, Центральна с.Спаське, Вітрогона с. Баштанівка та Степова м.Татарбунари (від автостанції в напрямку м. Ізмаїл).

Проводиться постійна робота з утримання вуличних мереж освітлення. Протягом поточного року було в населених пунктах громади вже замінено та встановлено нових 324 ламп вуличного освітлення, постійно проводились ремонт, заміна та встановлення нового обладнання: світильники, патрони, кріплення, датчики та ін. В цьому році було проведено поточний ремонт автовежі на суму 11 тис. грн. Автовежею на виїзди було використано 650 л скрапленого газу, 356 л бензинута 50 л масла. Автовежею здійснювались виїзди не тільки містом, а й в села Дельжилер, Струмок та Білолісся. На обслуговуванні вуличних мереж працює 4 штатні одиниці (м.Татарбунари, с. Дельжилер, с. Білолісся, с. Нерушай). Протягом 11 місяців на освітлення було витрачено 1110,93 грн.

В напрямку вдосконалення мережі міських доріг, їх реконструкції, будівництва та підтримки в належному стані за сприяння народного депутата України Олександра Ткаченка було отриману субвенцію на капітальний ремонт вулиці Горького м.Татарбунари. За сприяння депутата обласної ради Трифона Антова в рамках програми Президента України «Велике будіництво» був проведений капітальний ремонт вулиці І.Кожедуба та частину автошляху Т16-10 Татарбунари – Кам’янське. За сприяння депутата міської ради Віктора Кожухаренка був проведений частковий капітальний ремонт вулиці В.А.Вітрогона в с.Баштанівка. За рахунок коштів бюджету міської громади та коштів власних надходжень проведені поточні ремонти дорожнього покриття вулиць Соборна, Клюшнікова, Лесі Українки, Князєва, Ба­рінова. Розібране асфальтобетонне покриття з вул.Горького було використане для улаштування вулиць 23 серпня, Лугова, Одеська, частково Чкалова та Островського, вулиці та провулку Черненка. Підрядною  організацією ТОВ «Ростдорстрой», що виконувала роботи з капітального ремонту вулиці І.Кожедуба та частину автошляху Т16-10 Татарбунари – Кам’янське, за рахунок розібраного асфальтобетонного покриття з зазначеного автошляху виконано ремонт покриття вулиці Бесарабська.

Також,у сфері ЖКГ за рахунок капітальних вкладень спеціального фонду у звітному періоді кошти були направлені на:

–         придбання причепу до легкового автомобіля (КП «Бесарабія»);

–         виготовлення ПКД на «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Горького в м. Татарбунари» та «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. В.А. Вітрогона в с. Баштанівка»;

–         придбання та встановлення дитячих майданчиків в селах. Струмок та Спаське (придбано, до кінця поточного року планується встановлення).

Міською радою проводиться утримання пожежних депо, які розміщені в селах Дельжилер, Струмок та Нерушай. Його сума на поточний період склала 1 379 124 грн.

Освіта

Незмінним пріоритетом для Татарбунарської міської ради являється створення сприятливих умов для виховання,  навчання та відпочинку і оздоровлення дітей громади.

На даний час мережа навчальних закладів Татарбунарської міської ради складає: 10 –закладівзагальної середньої освіти, де навчається 2890 учнів; 8 – дошкільних навчальних закладів і 2 дошкільних підрозділи у складі НВК, в яких виховується 846 дітей; 2 – позашкільних навчальних заклади, центр професійного розвитку – 1, інклюзивно-ресурсний центр – 1.  Завантаженість закладів дошкільної освіти за 11 місяців 2021 року в Татарбунарській міській раді складає 68 дітей на 100 місць.

Станом на 01.10.2021 року за рахунок міського бюджету на забезпечення закладів загальної середньої освіти було витрачено 10 058,353 тис. грн; для закладів дошкільної освіти – 20 806,754 тис. грн.

Основні видатки місцевого бюджету у сфері освіти були спрямовані на:

–         оплату праці і нарахування на заробітну плату:  загальноосвітні заклади – 82 433,3 тис. грн; дошкільні заклади – 23 505,4 тис. грн;

–         оплату енергоносіїв – 2 115,6 тис. грн;

–         продукти харчування – 1 522,6 тис. грн.

За рахунок місцевого бюджету з 01.09.2021 року безкоштовно харчуються 243 учня, яким гарантується пільгове харчування: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 21 учень, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах) – 28 учнів, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до  Закону України  «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» – 185 учнів, діти, яким згідно з Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” – 6 учнів та діти з числа внутрішньо переміщених осіб – 3 учні. Середня вартість харчування вихованців закладів дошкільної освіти становить: діти від 1 до 3 років в розмірі 26,00 грн,  від 3 до 6 років – 35,00 грн.

Татарбунарською міською радою здійснюється підвіз учнів та педагогічних працівників до місць навчання 4-ма автобусами. Всього підвозяться 77 дітей та 10 вчителів на загальну суму 171,55 тис. грн.

За рахунок капітальних видатків з міського бюджету у сумі 54,650 тис. грн були  придбані:

– електроплита з духовою шафою для КЗДО (ясла-садок) «Незабудка»  (м.Татарбунари);

– електроплита з духовою шафою для КЗ«Струмківський НВК «ЗЗСО І-ІІІ ступенів – ЗДО» (с. Струмок);

пральна машина для КЗДО (ясла-садок) «Берізка» (с. Борисівка)  – 11,6 тис. грн.;

холодильник для КЗДО (ясла-садок) «Буратіно» (с. Глибоке) – 15,15 тис. грн.

За поточний рік проведено ка­пітальний ремонт системи опалення школи с. Нерушай, покрівлі в школі с. Дельжилер. Також в до­шкільному закладі с. Дельжилер проведено заміну дверей та розпочато ремонт системи опалення. 90 тис. грн виділено Білоліській школі на придбання матеріалів для ремонту. Розпочато капітальний ремонт в школі с. Борисівка, завершення якого планується вже до кінця поточного року. За спонсорські кошти встановлено пелетні котли в школах м. Татарбунари. За рахунок коштів з обласного бюджету, які були отримані за сприяння депутата обласної ради Трифона Антова, відремонтовано покрівлю в дитячому садку с. Нерушай.

За рахунок коштів від додаткової (господарської) діяльності був здійснений капітальний ремонт будівлі (системи опалення та навісу) КЗ «Глибоківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів».

В м.Татарбунари продовжує роботу інклюзивний центр, який протягом поточного року надав послуги майже 80 дітям. Загальна сума коштів на утримання інклюзивного центру – 1 207,6 тис.грн.

На Татарбунарський БДЮТ було виділено  2 398,4 тис.грн. В закладі працює 78 гуртків, в яких навчаються 1165 дітей Татарбунарської громади. В колективі сумлінно працюють 14 педагогів. Вихованці неодноразово завойовували призові місця у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з декоративно-прикладного мистецтва. Хореографічний колектив «Exclusive dance» під керівництвом Дмитра Стасі двічі ставав переможцем Міжнародних конкурсів.

На оздоровлення та відпочинок дітей, в рамках місцевої Програми оздоровлення дітей, із місцевого бюджету було виділено на 2021 рік – 552,3 тис. грн. За виділені кошти в КП «ДОЗ «Зорька» безкоштовно відпочили 224 дитини з Татарбунарської громади.

За кошти державного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої со­ціальної уваги та підтримки, було направлено 17 дітей (ДП «УДЦ «Молода Гвардія», м. Одеса – 8 дітей; ДП «МДЦ «Артек», м. Київ  – 9 дітей.

Для фінансової підтримки комунального підприємства «Дитячий оздоровчий заклад «Зорька»» у звітному періоді з бюджету міської територіальної громади виділені кошти в сумі 862,0 тис. грн, які були направлені на:

–         заробітну плату з нарахуванням –  524,7 тис. грн;

–         зміцнення матеріально-технічної бази дитячого закладу: придбання будівельних матеріалів, господарчих товарів, постільної білизни, кухонного посуду, відеоапаратури, пральної машини та  міксеру, пально-мастильних матеріалів  – 245,5 тис. грн.

–         оплату послуг (експертних послуг, послуг зі встановлення відеоапаратури; послуг з ремонту музичної апаратури; юридичних послуг; послуги з постачання до комп’ютерної програми) – 57,2 тис. грн.

–         оплату електроенергії – 7,4 тис. грн.

Соціальний захист

Великий акцент протягом звітного періоду був поставлений виконавчими органами Татарбунарської міської ради  на питаннях соціального  захисту жителів громади.

З метою забезпечення державної політики у цій сфері Татарбунарська міська рада утворила  два окремих структурних підрозділи: відділ соціального захисту і охорони здоров‘я та  центр надання соціальних послуг. Реалізація  завдань соціального захисту здійснювалась шляхом впровадження заходів цільової програми «Милосердя» на 2021-2025 роки,  в рамках якої за кошти місцевого бюджету  в загальній сумі 308,7 тис. грн надано:

–         одноразову адресну грошову допомогу на лікування, вирішення соціально-побутових проблем, в тому числі матеріальну допомогу постраждалим внаслідок пожеж 192 громадянам у розмірі 191,4 тис. грн;

–         адресну матеріальну допомогу з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 64 учасникам бойових дій та особам з інвалідністю – 24,0 тис. грн;

–         матеріальну допомогу 10 учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії – 7,0 тис. грн;

–         матеріальну допомогу почесному громадянину міста – 2,4 тис. грн;

–         матеріальну допомогу 11 громадянам до ювілейних днів народження – 5,5 тис. грн.;

–         оплату транспортних послуг по перебуванню сім’ї Чуприни В.В. разом з малолітніми дітьми в Тернопільському обласному центрі соціально-психологічної допомоги «Родинний затишок» 8,6 тис. грн.;

–         на придбання продуктових наборів малозабезпеченим мешканцям громади під час дії карантинних заходів – 12,039 тис. грн.;

–         надання пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян – 7,8 тис. грн.

Крім того, протягом 9 місяців 2021 року з міського бюджету виділено та профінансовано:

– утримання 10 осіб у відділенні стаціонарного догляду в  Будинку Милосердя – 540,0 тис. грн;

-забезпечення медикаментами пільгових  категорій  населення  – 25,0 тис. грн;

-оплату послуг за лабораторні дослідження для працівників бюджетної сфери  – 263,1 тис. грн.

До Дня перемоги у Другій світовій війні було надано 373 продуктових набори ветеранам війни та дітям війни, до Дня громадян похилого віку – придбано та вручено 901 солодкий подарунок ветеранам праці та 100 продуктових наборів громадянам похилого віку.

Медицина

Основним здобутком в цьому напрямку вважаю збереження нашої ЦРЛ, яку було перейменовано в результаті утворення нашої громади в КНП «Татарбунарська багатопрофільна лікарня». Лікарню було не тільки збережено, а й збільшено кількість пакетів послуг з 6 до 12, в тому числі пологове відділення та гінекологію. Наразі за сприяння народного депутата О. Ткаченка нами робиться все можливе, щоб отримати додатковий ковід-пакет.

Також вдалося зберегти системуохорони здоров’я в наших селах. За рахунок місцевого бюджету утримуються Борисівська, Глибоківська, Спасівська амбулаторії. Татарбунарський ЦПСМД визнано одним з найкращих в Україні, про що свідчить включення його керівника Стогній Світлани Віталіївни до числа видатних керівників у галузях освіти, медицини та органів влади різних регіонів України, що досягли певних професійних успіхів у своїх сферах, перелік яких було опубліковано в друкованому виданні «Велика Україна 2021».

Суми коштів, спрямованих на:

–         КНП «Татарбунарський ЦПСМД» – 1 005,0 тис. грн (за рахунок Татарбунарського міського бюджету);

–         КНП «Татарбунарська БЛ» – 2205,0 тис. грн (в тому числі за рахунок бюджету Татарбунарської ОТГ – 1 711,9 тис. грн, бюджету Дивізійської СТГ – 250,0 тис. грн, Лиманської СТГ – 243,1 тис. грн).

З вказаних цифр зрозуміло, що Татарбунарська лікарня за рахунок коштів нашої громади продовжує обслуговувати всіх мешканців 4 громад колишнього Татарбунарського району.

Татарбунарською міською радою надано матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань 5 лікарям КНП «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» та КНП «Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги», які не мають власного житла в м. Татарбунари – 60,0 тис. грн. та профінансовано придбання АВР-комплексу для КНП «Татарбунарська багатопрофільна лікарня» – 60,0 тис. грн.;

Субвенція з держбюджету, передбачена на придбання медичного обладнання для КНП «Татарбунарська багатопрофільна лікарня», склала 13 452,678 тис. грн. Вже використано 3 588,5 тис. грн.:

–              придбання та встановлення відеоендоскопічної системи HD 400 – 1374,0 тис. грн.

–         Придбання та встановлення обладнання для рентгенівської діагностики (рентгенівський мобільний (пересувний) апарат, цифровий перетворювач, лазерний принтер для медичних діагностичних знімків) – 2 214,5 тис. грн.

На залишок субвенції вже проведено тендери та очікується поставка на наступне медичне обладнання в Татарбунарській багатопрофільній лікарні: 

–         ультразвукова цифрова кольорова допплерівська ультразвукова система;

–         та система мамографічна з цифровим приймачем в комплектації;

–         венозний сканер, інкубатор для новонароджених, реанімаційна система для новонароджених, апарат штучної вентиляції легень, цифрова двоканальна допплерівська система реєстрації кровотоку, лампа операційна (2 штуки), набір діагностичного гістероскопа, аналізатор показників критичних станів, набір діагностичного цистоскопа.

Робота зі зверненнями

Постійного контролю виконавчих органів  міської ради протягом звітного періоду потребувала робота зі зверненнями громадян, що продиктовано необхідністю посилення зворотного зв’язку між органами влади і  населенням громади, захисту їх прав, свобод та законних інтересів. В міській раді відсутні ситуації, в яких хоча б одне звернення громадян залишилося  без  розгляду відповідними спе­ціалістами. Всі звернення реєструються, розглядаються особисто мною та направляються керівникам відділів для подальшої роботи і виконання. Заявникам в обов’язковому порядку надається роз’яснювальна інформація і допомога по вирішенню питання.

За 9 місяців 2021 року до Татарбунарської міської ради на­дійшло 1085 звернень, в тому числі колективних звернень – 60, під якими підписалися 1246 громадян. Питання, викладені у зверненнях, найбільше стосувалися проблем водопостачання, ремонту дорожнього покриття вулиць, відновлення вуличного освітлення. Є і такі звернення, що мають характер різних побутових та кон­фліктних ситуацій між сусідами. Як правило, такі заяви вивчаються з виїздом на місця, громадяни отримують компетентні відповіді та ґрунтовні роз’яснення щодо порушених ними питань.

Якщо брати конкретно, то в розрізі запитуваних сфер звернення цього періоду найбільше стосувалися питань аграрної політики і земельних відносин – 677, питання соціального захисту – 142, житлово-комунального господарства – 70, питання економіки, будівництва, підприємництва – 52, екології та природних ресурсів -13. Всі питання розглянуті відповідно до законів України «Про звернення громадян» та  «Про місцеве самоврядування в Україні».

Управління майном, архітектури та земельних відносин

З метою здійснення раціонального управління майном,  питаннями архітектури та земельних відносин та у зв’язку зі створенням Татарбунарської  міської територіальної громади, в міській раді утворено  окремий  структурний  однойменний підрозділ, на який покладено  завдання у цій сфері.

З початку своєї діяльності відділом проведена суттєва робота з  наступних напрямків:

– опрацьовано понад 60 звернень громадян та установ з питань  благоустрою та будівництва, з яких підготовлено відповідні рішення виконавчого комітету;

– проведено 14 засідань робочих комісій та розглянуто на них 49 звернень з питань благоустрою (облаштування газонів, дитячих майданчиків, розміщення тимчасових споруд, підключення до інфраструктури міста);

– вручено громадянам та проконтрольовано  46 попереджень щодо усунень недоліків з питань благоустрою, складено 3 протоколи по статті 152 КУПАП (Порушення правил благоустрою);

– проведено Державну експертизу 5-ти проектів на будівництво артезіанських свердловин – сумарно понад 6 млн. грн;

– направлено на державну експертизу проект по водопровідним мережам вулиці Бесарабська,  м.Татарбунари – нове будівництво;

–         реалізовано  проект по капітальному ремонту ділянки водопровідних мереж по вул. Князева, м. Татарбунари;

–         проведено інвентаризацію всього комунального майна в населених пунктах громади.

У сфері земельних відносин:

– розглянуто  700  звернень  громадян,за якими підготовлені і прийняті відповідні рішення;

– надано понад 900 консультацій по земельним питанням;

– підготовлено та видано громадянам і установам 230 письмових довідокпро наявність земельних ділянок;

– видано розпорядження щодо проведення інвентаризації земель громади;  на даний час проводиться перший етап інвентаризації земель з підготовки (оновлення) топографічних карт та збору вихідних даних щодо власників (користувачів) земельних ділянок.

Від оренди земель комунальної та державної власності в бюджет надійшло – 9 251,9    грн  – від  юридичних осіб та 1 380,7 грн – фізичних  осіб.

Від земельного податку – 895,3  тис. грн – від юридичних осіб та 4743,8  тис. грн – від фізичних осіб.

Єдиний податок з с/г виробників 4 групи – 7154,4 тис. грн.

Серед них хотів би виділити найбільших платників, що сплачують податки до бюджету Татарбунарської міської громади:

1)       ТОВ «Агро фірма «Південна» – 3 843,1 тис. грн.

2)       СФГ «Вікторія» – 1 046,1 тис. грн.

3)       ПП «Агро-Соя» – 923,8 тис. грн.

4)       СФГ «Балкани» – 870,3 тис. грн.

5)       ТОВ «Агрофірма «Ізмаїл» – 673,4 тис. грн.

Надання адміністративних послуг населенню

Великий акцент у своїй діяльності Татарбунарська міська рада ставить у сфері надання адміністративних послуг населенню. Ви знаєте, що наш відділ реєстрації пройшов через  суттєву  технічно-програмну модернізацію і утворення сучасного центру обслуговування людей, що звертаються за адміністративними послугами. Завдяки партнерству міської ради з міжнародною програмою “U-LEAD з Європою” був проведений капітальний ремонт адміністративної будівлі відділу, здійснено облаштування центру  новітнім обладнанням, розширено перелік адміністративних послуг та значно спрощено процедуру їх отримання. Персонал центру отримав всі необхідні рівні доступу до робочих програм та  місцевих і державних реєстрів. У відділі встановлений спеціальний робочий графік, більш зручний для населення та оптимальний для працівників відділу, що надає можливість розмежувати години прийому заяв та час їх опрацювання. З утворенням  єдиної територіальної громади у всіх старостинських округах Татарбунарської міської ради утворені віддалені місця, де працюють спеціалісти з надання адміністративних послуг.

Всі ці фактори перетворили відділ реєстрації у зручний та доступний центр надання адміністративних послуг, який постійно тримає високу динаміку в своїй роботі. Так, протягом 9 місяців 2021 року у відділі  надано 10 693 послуги, з яких :

–         2656 послуг  – з питань реєстрації місця проживання;

–         249 послуг – розміщення  паспортних  фото  по досягненню 25- та 45-річного віку;

–         262 громадянам внесено до паспорта громадянина України зміни назви вулиці;

–         1519  громадянам видано довідку про реєстрацію місця проживання;

–         224 громадянам видано довідку до нотаріуса на відкриття спадщини;

–         отримано 178 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади від органів державної влади (суд, поліція, податкова, та ін.) та 881 таких запитів від фізичних осіб;

–         видано 3052 довідок для отримання субсидії та різного виду допомоги;

–         прийнято 1018 заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

–         прийнято 700 заяв по земельним питанням для розгляду на сесіях міської ради  та засіданні виконкому; 

–         надано 2266 адміністративних послуг соціального характеру (субсидії, допомоги та пільги).

–         У відділі постійно ведеться електронний документообіг, вносяться дані до Реєстру територіальної громади.

Культура

Певні зміни у нас відбулися і в сфері культури. Зі створенням  єдиної територіальної громади Татарбунарська міська рада вступила в права засновника Татарбунарського міського будинку культури  та 8 будинків культури в селах; центральної міської бібліотеки та 9-ти філій бібліотек в селах громади; Татарбунарської музичної школи та філій музичної школи в селах Нерушай, Білолісся, Дельжилер та с. Лиман (фінансується за рахунок субвенції Лиманської сільської територіальної громади), а також Татарбунарського історико-краєзнавчого музею. В цьому році за підтримки Татарбунарської міської ради в селі Білолісся була урочисто відкрита сільська бібліотека – філія.

У звітному періоді на видатки по даному напрямку із бюджету міської територіальної громади виділені всього кошти в сумі 7 227,9 тис. грн., в тому числі на забезпечення діяльності бібліотек 1262,6 тис. грн., на забезпечення діяльності музею 131,4 тис. грн., на забезпечення діяльності будинків культури – 1529,2 тис. грн., на забезпечення діяльності музичної школи – 2933,3 тис. грн.

На реалізацію заходів Програми «Культурно-масових та мистецьких заходів на 2021 рік» у звітному періоді поточного року спрямовано 456,4 тис. грн. коштів бюджету міської територіальної громади із запланованих 518,3 тис. грн. З початку року в рамках дії Програми проведено ряд культурно-мистецьких заходів до державних та професійних свят. За рахунок коштів капітальних видатків відділом культури у звітному періоді були придбані два принтери та подарунки до дня заснування села Дельжилер (телевізор, ноутбук) на суму  35,0 тис. грн.

Спорт

Для підтримки розвитку спорту із міського бюджету направлено кошти у сумі 1484,9 тис. грн, що дозволяє утримувати комунальний заклад  «Спортивний клуб Татарбунари», у складі якого працюють шахово-шашковий клуб ім. В. Максимчука, три футбольні команди (дві ФК ім. В. Тура та ФК «Татарбунари»). Видатки на ДЮСШ склали 1988,8 тис. грн.

В ДЮСШ на сьогодні тренуються загалом 333 дитини з 8 спортивних спрямувань: футбол, футзал, баскетбол, волейбол, гандбол, вільна боротьба, шахи та шашки. Також міською радою надається підтримка спортивному клубу «Скіф», юні вихованці якого неодноразово протягом поточного року займали призові місця в обласних змаганнях.

З початку поточного року футбольні команди міської територіальної громади взяли участь:

–         в змаганнях зимової першості Аматорської футбольної ліги Одеської області. Команда імені В.З.Тура Татарбунарської громади посіла перше місце;

–         в чемпіонаті Одеської області з футболу серед дорослих команд Вищої та Першої Ліг. В Вищій лізі перша команда в третій раз поспіль посіла перше місце та стала чемпіоном області. Друга команда, яка складається переважно з вихованців Татарбунарської ДЮСШ з різних населених пунктів громади, вперше взяла участь в Першій лізі.

–         товариських зустрічах футбольної команди ім. В.З.Тура з командами ДЮФК «Чорноморець», з командою Вертикаль Обухів та Антарес, з командами Диназ Вишгород, Арсенал Київ, Бровари, Чайка, Локомотив, Колос, тощо.

На організацію зазначених заходів видатки у звітному періоді склали –  677,5 тис. грн.

Юні шашисти посіли перше місце в шкільних обласних змаганнях. Команда юних шахматистів взяла участь в турнірі в м. Ізмаїл та посіла друге загальнокомандне місце.

Дві наші волейбольні команди (дівчата) вибороли перші місця у своїх вікових категоріях в першості області. Команда з гандболу (дівчата) вийшла до фінальної частини обласних змагань.

Команда нашої громади посіла перше загальнокомандне місце в обласній спартакіаді школярів.

Також за рахунок виділених коштів проведена оплата за спожиту електроенергії на суму 37,5 тис. грн,  виплата заробітної  плати з нарахуваннями на суму 542,4 тис. грн та на суму 162,8 тис. грн, а також  придбано:

–         нагороджувальний матеріал для проведення відкритої першості Татарбунарської міської територіальної громади з волейболу серед дорослих, баскетболу серед дорослих, з футболу серед юнаків на суму – 16,0 тис. грн;

–         подарунки для нагородження переможців шахово-шашкового турніру на суму – 7,6 тис. грн;

–         призи (шахово-шашковий турнір ім. В. М. Максимчука) – 13,0 тис. грн;

–         призи (шахово-шашковий та футбольний турнір до Дня міста – 20,8 тис. грн.;

–         25 комплектів спортивної форми та 25 зимових жилеток на суму –  49,0 тис. грн;

–         спортивний інвентар на суму  – 49,5 тис. грн.;

–         матеріали для утримання стадіонів (бензин, лічильник для води, величний ліхтар, камери до мотоблоку тощо) на суму  –  6,7 тис. грн.

Підводячи підсумки роботи виконавчих органів  Татарбунарської міської ради та її  установ, організацій за пройдений період 2021 року, хочу сказати що всі  зусилля  в цій діяльності були спрямовані на забезпечення стабільної життєдіяльності основних сфер економіки та суспільного порядку на території  Татарбунарської громади. Хочу подякувати всім працівникам, хто щодня забезпечував виконання завдань, передбачених Програмою соціально-економічного та культурного розвитку Татарбунарської громади на 2021 і здійснював свій посильний вклад для проведення в нашій громаді  добрих та якісних змін.

Також висловлюю велику вдячність  вам, шановні депутати, за  відповідальність, яку ви відчуваєте,  за  ініціативність, підтримку наших починань та конструктивні пропозиції і проекти. Всі разом ми старалися протягом цього часу регулювати дуже багато сторін  місцевого життя, а найголовніше – щодня  захищати права та інтереси людей, з якими ми живемо поряд.

Андрій Глущенко,

Татарбунарський міський голова