У світі пробація існує вже більше 200 років. В Україні саме з прийняття 5 лютого 2015 року Закону України «Про пробацію» почалось впровадження пробації, яка передбачає систему наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених.

У 2022 році служба пробації святкує 7-річчя Закону, завдяки якому кардинально змінився і підхід до роботи.

Існує декілька  вагомих  аргументів на користь пробації:

– зниження кількості осіб, які утримуються у  в’язниці;

– менша грошова вар­тість пробації порівняно з позбавленням волі у будь-яких формах;

– зменшення ризику  обміну злочинним досвідом, перебуваючи у місцях позбавлення волі ;

– відсутність соціальної  ізоляції, тобто перебування  поряд з сім‘єю та можливість працювати, користуватися житлом, забезпечувати власні  потреби  в законний спосіб. 

Саме таку роль Україна як держава обрала  маючи мету  впливу на злочинність. Пробація пройшла невеликий шлях, але посіла   важливе місце в системі покарань, хоча  ще потребує досвіду і  більш досконалого практичного застосування. І  все ж таки, вона поступово доводить свою ефективність, крокуючи до головної мети- виправлення без ізоляції від суспільства.

Клієнтами пробації є особи, засуджені до альтернативних ув’язненню покарань  та обвинувачені, стосовно яких органом пробації готується досудова доповідь.

Працівники пробації здійснюють не тільки контроль за поведінкою засуджених, але і займаються соціально-виховною роботою. Визначають криміногенні потреби, які призводять до скоєння злочинів та допомагають у їх вирішенні.  Але самостійно вирішити проблеми та змінити людей і їх мислення ми не в змозі.  Дякуємо за співпрацю нашим партнерам. Це постійні, незмінні партнери: районна філія центру занятості, кабінет «Довіра» лікарні, відділення поліції, бюро безоплатної правової допомоги,  громадський центр «Правосуддя», міська служба у справах дітей, центри надання соціальних послуг Татарбунарської міської ради, Лиманської сільської ради, Дивізійської сільської ради, Тузлівської сільської ради. В цих організаціях працюють небайдужі люди до чужих проблем, вони переймаються труднощами та прагнуть допомогти кожному, хто до них звертається, незважаючи на існуючий конфлікт з законом і наявність судимості. Забезпечення безпеки суспільства (громади)  відбувається шляхом надання необхідної підтримки та допомоги клієнту пробації із залученням спеціалістів різних служб та організацій аби уникнути вчинення ним повторних правопорушень.

До 7-річчя Закону України «Про пробацію» було проведено круглий стіл Білгород-Дністровським районним сектором №2 з питань пробації з постійними партнерами, були розглянуті окремі обставини, які потребують терміново втручання, досягнуто домовленості у необхідної  співпраці з деяких питань та наголошено на важливості постійного обміну  і допомоги у недопущенні соціально негативних явищ, наданні можливості засудженим користуватися правами за винятком обмежень, встановлених судом.

Присутні переглянули презентацію сектору пробації, ознайомились з досягненням і визнанням на обласному рівні нашої спільної роботи з партнерами, результатом якого стало ІІІ місце Білгород-Дністровського районного сектору №2 серед секторів за всіма напрямками діяльності.

Алла Мукієнко, Білгород-Дністровський районний сектор №2