Загальна мобілізація була оголошена Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022  – в день повномасштабного вторгнення РФ, а правила призову все ще викликають запитання у громадян. Тим більше, що режим воєнного стану спричинив вільне трактування законодавства з боку  громадян, особливо в селах з багатонаціональним населенням.

Отже, що таке загальна мобілізація?

Загальна мобілізація – це поповнення Збройних Сил України новими військовослужбовцями по всій території нашої країни і триває вона впродовж 90 діб після її оголошення. 

У цей період мобілізації підлягають усі громадяни (переважно чоловічої статті) віком від 18 до 60 років, які спроможні виконувати військовий обов’язок.  Призов військовозобов’язаних, резервістів, залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Зброй­них Сил України визначається мобілізаційними планами, затвердженими Генеральним штабом Збройних Сил України і наразі є секретними.

Під час мобілізації в першу чергу призивається резерв першої черги – це колишні військовослужбовці, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній із хвиль мобілізації (переважно учасники ООС та АТО). Далі йде резерв другої черги – військовослужбовці, які проходили строкову службу або служили за контрактом. Така категорія громадян відправляється до військових частин. Вони не потребують додаткової підготовки, їх одразу залучають до виконання завдань з оборони держави. 

Залежно від мобілізаційних потреб та за рішенням командирів також викликаються військовозобов’язані поза резервом першої та другої черг, тобто мобілізаційний та громадський резерв. Мобілізаційний резерв – це військовозобов’язані громадяни, які закінчили військові кафедри ВНЗ як офіцери запасу і раніше не призивалися. Громадський резерв –  це інші громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень для призову на військову службу  і можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил в особливий період.

Хто ж не підпадає під загальну мобілізацію?  

Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації не підлягають:

– особи, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами, підприємствами, установами і організаціями відповідно до встановленого порядку;

– працівники правоохоронних чи силових органів, які знаходяться на спеціальному обліку;

– особи, які є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями (категорії мають бути визнанні рішенням суду, або відповідних органів влади);

– особи, які виховують троє і більше дітей до 18 років;

– особи, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, або повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи чи тяжкими захворюваннями;

– особи, які доглядають за хворою дружиною чи чоловіком, батьками (своїми чи дружини (чоловіка)), які за висновками медико-соціальної експертної комісії потребують постійного догляду;

а також:

– студенти, які здобувають фахову передвищу або вищу освіту, аспіранти, докторанти, які навчаються за денною формою навчання;

– педагогічні працівники закладів вищої та пердвищої освіти, закладів загальної середньої освіти;

– особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба, брат, сестра).

 Призовом на військову службу є офіційний документ – повістка

Вручити повістку може співробітник територіального центру комплектування та соціальної підтримки (раніше військкомат), а також уповноважені особи органів місцевого самоврядування, керівники установ, у тому числі закладів освіти, ФОПи тощо. У повістці зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, рік народження призовника, адреса; місце роботи; дата, час та адреса за якою необхідно з’явитися; застереження  щодо необхідних документів; назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім’я та по батькові начальника ТЦК та СП.

Якщо в повістці ви виявили помилку, то це не звільняє від відповідальності, оскільки співробітники ТЦК та СП або органів влади можуть несвідомо її зробити. В такому разі все ж таки варто з’явитися  на вказане в повістці місце для уточнення даних, тому що захищати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України є обов’язком кожного громадянина. Законодавством не визначено місце, де можна або не можна вручати повістку. Фактично її можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці: на вулиці, на блокпостах, на робочому місці, в магазині. Однак перед врученням встановлюють особу військовозобов’язаного. Вручити повістку можуть уповноважені на це особи (виконавчі органи сільських та міської рад також оповіщають військовозобов’язаних та забезпечують їх своєчасне прибуття).  Під час вручення повістки військовозобов’язаний повинен отримати її, розписатися про отримання й з’явитися в зазначену дату на вказане місце.

 Ймовірно, одразу ж запитаєте, а яка відповідальність за ухилення від призову?

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років

Такі дії громадян розцінюються як ухиляння від служби в армії. В такому разі територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  направляє до прокуратури відповідного листа, на підставі якого починаються проводитись слідчі дії.

Щодо медичних оглядів: оцінка придатності до військової служби врегульована наказом Міні­стерства  оборони України від 14.08.2008 року №402  (зі змінами). Медичний огляд включає вивчення та оцінку стану здоров’я   фізичного розвитку громадян на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби. Якщо у вас наявні медичні документи, вони можуть допомогти військово-лікарській комісії під час проведення медичного огляду врахувати всі обставини і зробити правильні висновки.

Наступний важливий аспект – це відправка мобілізованих на передову

Запевняю, що мобілізованих не відправляють одразу на передову. Осіб, які не проходили військової служби, на першому етапі відправляють до навчальних центрів для відповідної фахової підготовки. Загальновійськова підготовка поділяється на початкову і базову. Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновійськових знань. Базова підготовка  здійснюється з метою підготовки громадян, уже здатного виконувати завдання у воєнний час, в набутті умінь і навичок поводження зі зброєю та її застосування, надання домедичної допомоги, поводження з вибуховими пристроями тощо.

Якщо мобілізований офіційно працював до призову на військову службу, то документом, який підтверджує призов є військовий квиток, у якому у відповідних розділах зазначені відповідні записи. Також підтверджуючим документом може бути довідка про призов військовозобов’язаного на військову службу, видана ТЦК та СП, а для резервістів витяг із наказу або довідка про зарахування до військової частини. Довідки видаються для пред’явлення їх  за місцем вимоги.

Відповідно до статті 119 Кодексу Законів про працю України за працівниками, призваними на строкову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на період воєнного стану (особливий період) на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб – підприємців, у яких вони працювали на час призову.

Законодавством заборонено звільняти працівника, якого мобілізовано або призвано на військову службу. Порушення цього Положення може бути підставою для притягнення керівника підприємства до відповідальності. Якщо роботодавець припинив нарахування, працівник може звернутися до суду.

Відповідно до статті 17 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.

Тож боронимо українську землю разом! Разом до Перемоги!  

Станіслав БЛАЖКО, начальник другого від­ділу Білгород-Дні­стров­ського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, майор